Tóm tắt truyện Tức nước vỡ bờ | Văn mẫu

Đề bài: Tóm tắt truyện Tức nước vỡ bờ

Bài làm

Một hôm được bà hàng xóm cho vay chút gạo chị Dậu về nấu cháo cho anh Dậu ăn. Chị vừa múc bát cháo Lên cho chồng còn chưa kịp ăn thì tên cai lệ và người nhà lý trưởng đã xông vào bắt trói chồng chị lại. Bọn chúng đòi tiền sưu, anh Dậu hoảng quá lăn đùng ra còn chị Dậu thì quỳ khóc, van xin chúng cho khất nợ.

Tóm tắt truyện tức nước vỡ bờ

Tóm tắt truyện Tức nước vỡ bờ

Tuy nhiên bọn chúng không nghe mà quay sang hầm hè đánh anh Dậu. Chúng còn sấn sổ đến định đánh chị. Khi anh Dậu bị cai lệ trói và chuẩn bị mang đi thì chị đã đã không chịu được nữa mà kháng cự lại. Uất quá, Chị Dậu Kiên quyết chống trả dùi cai lệ ra cửa và đẩy ngã anh hầu cận. Ông Lý thì bị túm tóc quẳng ra cửa. Chị Dậu quyết dù mình có ngồi tù cũng không để chúng làm tình làm tội. Qua câu chuyện có thể thấy khi bị đẩy vào bước đường cùng thì người đó sẽ có sự chống trả quyết liệt.

Loan Trương

>>> XEM THÊM : 

Post Author: Loan Nguyễn Thị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *