Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 9 / Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du | Làm văn mẫu

Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du | Làm văn mẫu

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bài làm

Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng sinh ra trong một gia đình khá giả có hai em là Thúy Vân và Vương Quan.

Trong một buổi du xuân thì Thúy Kiều gặp Kim Trọng và tự đính ước với nhau. Sau đó Kim Trọng về quê chịu tang thì gia đình Kiều bị mắc oan. Bố và em trai bị bắt Kiều phải bán mình chuộc cha. Kiều bị Mã Giám Sinh, Tú Bà và Sở Khanh lừa bán vào lầu xanh và sau đó được Thúc Sinh cứu khỏi lầu xanh. Sau khi về cùng Thúc Sinh thì bị vợ cả là Hoạn Thư ghen và Kiều phải trốn ở chùa Giác Duyên. Tại đây Thúy Kiều vô tình rơi vào tay Bạc Hạnh và bị bán vào lầu xanh lần hai. Thúy Kiều gặp người anh hùng Từ Hải và được cứu khỏi lầu xanh. Từ Hải lấy Kiều và giúp nàng báo ân báo oán. Từ Hải mắc mưu Hồ Tôn Hiến và bị giết. Kiều rơi vào tay tên thổ quan và nàng quyết trầm mình ở sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu.

tóm tắt tác phẩm truyện kiều của nguyễn du

Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Sau khi Kim Trọng trở lại kết duyên với Thúy Vân vì Kiều trao duyên cho Vân. Trọng đi tìm Kiều và tưởng nàng đã chết nên lập đàn cầu siêu. May mắn gặp được sư Giác duyên và gặp lại Kiều. Gia đình Kiều đoàn tụ sau mười lăm năm lưu lạc. Trước áp lực của gia đình nên Kiều và Kim Trọng đã nối duyên với nhau nhưng cả hai đều cùng nguyện ước trở thành bạn.

Loan Trương

>>> XEM THÊM : 

About Loan Nguyễn Thị

Loading...

Check Also

phân tích bài thơ nhớ rừng

Phân tích bài thơ nhớ rừng của thế lữ | Học Văn Hay

Đề bài: Phân tích bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ Bài làm Thế Lữ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *