Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 9 / Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí hồi thứ 14 của Ngô Gia Văn Phái | Văn mẫu

Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí hồi thứ 14 của Ngô Gia Văn Phái | Văn mẫu

Đề bài: Tóm tắt "Hoàng Lê nhất thống chí" hồi thứ 14 của Ngô Gia Văn Phái

Bài làm

Vua Lê Chiêu Thống vì sợ uy danh của nghĩa quân Tây Sơn nên đã cầu cứu nhà Thanh. Nhà Thanh cử 20 vạn quân vào Thăng Long do Tôn Sĩ Nghị dẫn đầu. Quân Thanh dễ dàng tiến vào Thăng Long mà không mất mũi tên, viên đạn nào nên chúng rất kiêu căng, tự đắc. Tôn Sĩ Nghị hứa với Lê Chiêu Thống rằng mồng 6 sẽ làm cỏ quân Tây Sơn.

Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí hồi thứ 14

Tóm tắt Hoàng Lê nhất thống chí

Nghĩa quân Tây Sơn dựa theo kế của Ngô Thì Nhậm đã rút về Tam Điệp và sai quân về Huế báo tin. Nghe tin, Nguyễn Huệ đã vô cùng tức giận và lập tức lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung. Vua Quang Trung xuất quân từ 25 và đến 29 thì tới Nghệ An. Tại đây vua đã triêu mộ được một đội quân tinh nhuệ và chia thành 5 đạo quân. Vào đúng 30 Tết nghĩa quân hợp lại tại Tam Điệp và vua Quang Trung đã động viên, khích lệ nghĩa quân.

Dưới sự chỉ huy tài tình của Quang Trung thì nghĩa quân nhanh chóng giành được thắng lợi. Đến mồng 5 Tết thì nghĩa quân từ Ngọc Hồi tiến vào Thăng Lòng và đại thắng. Tôn Sĩ Nghị mải đón tết mà không hề hay biết sự tấn công bất chợt của nghĩa quân. Chúng cuống cuồng tháo chạy còn vua tôi nhà Lê thì chạy trốn sang phương Bắc.

Loan Trương

>>> XEM THÊM : 

About Loan Nguyễn Thị

Loading...

Check Also

phân tích bài thơ nhớ rừng

Phân tích bài thơ nhớ rừng của thế lữ | Học Văn Hay

Đề bài: Phân tích bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ Bài làm Thế Lữ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *