Soạn bài thơ bác ơi của Tố Hữu

Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta | Văn mẫu

Đề bài: Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta Bài làm Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Người là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một vị anh hùng dân tộc, một chiến sĩ cộng […]