Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hocvanhay/web/hocvanhay.com/public_html/wp-content/themes/sahifa/functions.php:39) in /home/hocvanhay/web/hocvanhay.com/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Soạn bài  “Chiếu cầu hiền” – Học văn hay http://hocvanhay.com Wed, 13 Mar 2019 02:25:55 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.4 Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm | Làm văn mẫu http://hocvanhay.com/soan-bai-chieu-cau-hien-cua-ngo-thi-nham/ http://hocvanhay.com/soan-bai-chieu-cau-hien-cua-ngo-thi-nham/#respond Tue, 12 Mar 2019 16:06:25 +0000 http://hocvanhay.com/?p=870 Đề bài: Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Ngô Thì Nhậm (1764 – 1803), hiệu là Hi Doãn, quê ở trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì – Hà Nội. –   Là người học rộng tài cao, từng làm quan lớn dưới thời chúa Trịnh. –   Ông theo …

The post Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm | Làm văn mẫu appeared first on Học văn hay.

]]>
Đề bài: Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Bài làm

I.   Tìm hiểu chung

1.   Tác giả:

–   Ngô Thì Nhậm (1764 – 1803), hiệu là Hi Doãn, quê ở trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì – Hà Nội.

–   Là người học rộng tài cao, từng làm quan lớn dưới thời chúa Trịnh.

–   Ông theo phong trào Tây Sơn và được vua Quan Trung tin dùng.

2.   Tác phẩm:

–   Chiếu cầu hiền Ngô Thì Nhậm viết thay vua Quang Trung vào khoảng năm 1788 – 1789.

–   Mục đích: nhằm thuyết phục những sĩ phu Bắc Hà, những trí thức của triều đại cũ ra giúp vua Quang Trung.

Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

II.   Đọc – hiểu văn bản

Câu 1: Bố cục của bài chiếu gồm 3 phần:

–   Phần 1 (Từ đầu cho đến “…người hiền vậy”): Sứ mệnh của người hiền tài.

–   Phần 2 (Tiếp cho đến “…phải bán rao”): Lời kêu gọi người hiền và những chính sách trọng dụng hiền tai.

–   Phần 3 (Còn lại): Lời bố cáo.

–   Nội dung chính của bài chiếu:

+   Nêu sứ mệnh của người hiền tài

+   Cho phép mọi người tiến cử người hiền.

+   Người hiền có thể tự tiến cử.

Câu 2: Đối tượng mà tác phẩm hướng đến, nghệ thuật lập luận:

–   Đối tượng là các sĩ phu Bắc Hà đang sống ẩn dật hoặc tỏ thái độ không hợp tác với triều đại mới.

–   Luận điểm được tác giả nêu ra:

+   Vai trò của hiền tài đối với đất nước

+   Lối cầu hiền tài thành tâm của vua, vừa khiêm nhường lại vừa quyết tâm.

+   Lấy dẫn chứng từ lời của Khổng Tử, kinh dịch.

+   Sử dụng những câu văn có tính ẩn dụ.

–   Luận điểm, lí lẽ phù hợp với bài chiếu.

–   Nghệ thuật lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.

Câu 3: Tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung:

–   Là một người trọng hiền tài, có tầm nhìn chiến lược.

–   Là một người có hiểu biết sâu rộng, coi trọng kẻ sĩ.

–   Muốn xây dựng sự nghiệp lớn sau khi thống nhất đất nước.

–   Tư tưởng, chính sách cầu người hiền của vua Quang Trung:

+   Mọi tầng lớp từ dân đến các quan viên đều có thể dâng thư để bày tỏ công việc.

+   Tư tưởng, chính sách lấy dân làm trọng.

+   Cách tiến cử người tài cũng hết sức thông thống.

+   Lời kêu gọi chân thành. 

III.   Tổng kết:

1.   Nội dung:

–   Chiếu cầu hiền là một văn kiện lịch sử quan trọng. Qua đó ta thấy được chủ trương, đường lối đúng đắn của vu Quang Trung.

–   Qua bài chiếu ta còn thấy được vua Quang Trung là người trọng người tài, hết lòng vì dân vì nước và có nhân cách cao đẹp.

2.   Nghệ thuật:

–   Là bài văn nghị luận mẫu mực, có sự thuyết phục đối với người đọc.

Loan Trương

>>> XEM THÊM : 

The post Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm | Làm văn mẫu appeared first on Học văn hay.

]]>
http://hocvanhay.com/soan-bai-chieu-cau-hien-cua-ngo-thi-nham/feed/ 0