phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích sau phút chia li

Phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích Sau phút chia ly của Đặng Trần Côn | Học Văn Hay

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích Sau phút chia ly của Đặng Trần Côn Bài làm Tác phẩm “Sau phút chia ly” là một khúc ngâm sâu sắc của Đặng Trần Côn. Bài thơ đã phản ánh chân thực tình cảnh lẻ loi của người phụ nữ có chồng đi chinh chiến. Mở […]