phân tích truyện ngắn bến quê

Phân tích truyện ngắn bến quê của Nguyễn Minh Châu | Học Văn Hay

Đề bài: Phân tích truyện ngắn bến quê của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nguyễn Minh Châu là một cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Những  sáng tác của ông trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mang dấu ấn khuynh hướng sử thi của thời kỳ này. Tuy nhiên từ […]