phân tích tác phẩm chiếu dời đô

Phân tích tác phẩm chiếu dời đô của Lý Công Uẩn | Học Văn Hay

Đề bài: Phân tích tác phẩm chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Bài làm Lý Công Uẩn là một võ tướng tài ba, đức độ. Khi Lê Ngọa Triều chết, Lý Công Uẩn được triều thần tôn lên làm vua và lấy hiệu là Lý Thái Tổ gây dựng lên nhà Lý tồn tại hơn 200 […]