chứng minh tính sử thi lãng mạn trong tác phẩm rừng xà nu

Chứng minh tính sử thi lãng mạn trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Đề bài: Chứng minh tính sử thi lãng mạn trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Bài làm Rừng xà nu là một tác phẩm mang tính sử thi lãng mạn đậm đà. Điều này được thể hiện ở hầu hết các phương diện kể cả nội dung và nghệ thuật hay ở […]