Soạn bài thơ bác ơi của Tố Hữu

Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta | Văn mẫu

Đề bài: Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân ta Bài làm Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Người là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một vị anh hùng dân tộc, một chiến sĩ cộng […]

phát biểu cảm nghĩ về bài thơ cảnh khuya

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh Khuya của Hồ Chí Minh | Học Văn Hay

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh Khuya Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là một nhà văn, nhà thơ lớn. Trong những sáng tác của Người thì em thích nhất chính là thơ Cảnh […]