Home / Loan Nguyễn Thị

Loan Nguyễn Thị

Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng | Văn mẫu

Soạn bài hạnh phúc của một tang gia

Đề bài: Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939), sinh ra tại Hà Nội, trong một gia đình nghèo. –   Ông là nhà văn hiện thực xuất sắc trước Cách mạng tháng Tám. –   Ông là …

Read More »

Collection of premium WordPress themes